Bergelen

Bergelen

Gullegem

Het provinciedomein Bergelen te Gullegem is gegroeid rond een kunstmatig aangelegde zandwinningsput van 10 ha. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van de autoweg E 403 (A17) begin jaren zeventig.

 

De gemeente kocht deze put met omliggende gronden aan in de periode 1989-1995. Verschillende plant acties en tal van beheers werken (her profileren oever, aanleg plasberm, bouwen observatie hut en -wanden, aanleg wandelpaden, aanleg vleermuis kelder, graven poeltjes,...) werden uitgevoerd door het gemeentebestuur en de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Natuurpunt Wevelgem Menen.

 

Ondertussen is het gebied geëvolueerd tot een vijver met een mooie rietkraag. Dit soort biotoop is vrij zeldzaam in West-Vlaanderen. De natuur verrast ons dan ook af en toe met mooie waarnemingen. In 1996 werd de hoeve en de 29 ha landbouwgrond eromheen aangekocht door de provincie en werden grote delen van het nieuw aangekochte gebied bebost. In 1999 sloot de provincie een erfpacht af met de gemeente voor het beheer van de Bergelenput en omgeving. Zo ontstond het provincie domein Bergelen waarvan de oppervlakte momenteel 47 ha bedraagt.

 

In 1997 werd de eerste bebossing uitgevoerd. Diep is de put niet (max 7 meter) omdat hij deels volgestort werd. De put verschaft een rust- en broedplaats voor talloze watervogels. Geïnteresseerden kunnen de vogels observeren vanuit de kijkhut of van achter de twee kijkwanden.

 

Een deel van de oevers staat ingekleurd als reservaat en is niet toegankelijk. Er is een grote rietzone en een oeverzwaluwwand, tot jolijt van onze gevederde vrienden, waarvan sommige heel zeldzaam zijn.

 

Natuurpunt Menen-Wevelgem stopt erg veel energie in het beheer van dit reservaat. De uitvalsbasis van Natuurpunt is het gebouwtje aan de rand van het water: het Natuureducatief Centrum De Rand.

 

Een bezoekje aan het vernieuwd natuur educatief centrum ( NEC ) De Rand is de ideale introductie voor een verkenning van het domein. Je maakt op interactieve manier kennis met de natuur op en rond het domein en is ook de plaats van afspraak voor wandelingen en cursussen

 

Het NEC De Rand kan elke eerste en derde zondag van de maand bezocht worden van 14.00 uur – 18.00 uur.

Dit wordt afwisselend verzorgd door onze afdeling en door Velt.

Natuurpunt Wevelgem - Menen @ All Rights Reserved