Groengebied De Noordkaai - Menen

Groengebied de Noordkaai

Menen

Het Groengebied De Noordkaai is gelegen langs de Noordkaai te Menen en omvat

 

  • De Poel
  • Het Opgespoten Terrein
  • en Het Grasland.

 

De Poel en het Grasland zijn eigendom van stad Menen, het Opgespoten Terrein van Waterwegen en Zeekanalen.

 

Voor deze gebieden hebben wij beheerscontracten afgesloten.

De Poel

Na de rechttrekking van de Leie en het opspuiten van baggerspecie op de vrijgekomen meers bleven er 3 stukken oude Leiearm over.

 

Het kleinste stuk ten westen van de Sint-Jansbeek werd gedeeltelijk gedempt en door de stad Menen in 1985 ingericht als sportcomplex. Wat overbleef werd De Poel.

 

Er gebeurden in 1994 en 2003 ingrijpende beheerswerken. De Poel werd uitgediept om verlanding tegen te gaan.

 

Het gebied zelf is klein en kwetsbaar. Daarom is het alleen toegankelijk onder begeleiding.

Een kijkwand biedt de mogelijkheid de natuur ongestoord te observeren.

 

In de loop van de jaren werden een aantal mooie waarnemigen gedaan van oa. Houtsnip, Kleine Bonte Specht, Roerdomp, Dodaars en Waterral

Het Opgespoten Terrein

Het grootste deel van de meers werd opgespoten met baggerspecie afkomstig van de rechttrekking van de Leie.

 

De eerste aanplantingen op dit terrein gebeurden in 1993 door de natuurgroep De Leiemeersen.

 

Het parkgedeelte met de wandellus is vrij toegankelijk en werd door het Agentschap Natuur en Bos aangelegd in 2002.

 

Het achterste gedeelte is enkel onder begeleiding te betreden. Door de beperkte toegankelijkheid en de vele uren vrijwilligerswerk, is dit gebied kunnen evolueren tot een enig stukje natuur.

Zoemrijk Grasland

Bij de rechttrekking van de Leie werd dit stuk Leie niet gedempt en de naast gelegen weide onaangeroerd gelaten. Stad Menen liet er vissen en maaide de weide als een gazon.

 

In 2016 kreeg Natuurpunt Wevelgem-Menen de mogelijkheid dit gebied te beheren. In het kader van de biodiversiteit werd geopteerd om het te laten evolueren tot een Zoemrijk Grasland.

 

Door bepaalde zones slechts tweemaal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, krijgen allerlei planten en dieren meer kansen. Het effect van dit ecologisch maaibeheer is niet direct zichtbaar, maar het wachten wordt vast en zeker beloond! Na een aantal jaren zal het vroeger kortgeschoren gazon evolueren naar een bloemrijk hooiland dat zeer waardevol is voor bijen, vlinders en tal van insecten.

 

Bovendien vormt het zoemrijk grasland dankzij de vele kruiden en bloemen een prachtig kleurenpalet met een hoge belevingswaarde. De soortensamenstelling van graslanden kan erg verschillend zijn, afhankelijk van milieuomstandigheden zoals de samenstelling, de vochtigheid en de zuurtegraad van de bodem.