Leiekant Lauwe

Leiekant Lauwe

ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Natuurpunt heeft langs de Leie in Lauwe 2.10 hectare natuur gekocht. Dat is alweer een belangrijke stap in de uitbouw van een grote natuurverbinding langs de Leie, van grens Frankrijk tot in Gent.

 

Elke aankoop die Natuurpunt doet is een stap vooruit. Elk perceel dat in eigendom komt, nemen we op in een groter geheel. Maar nog belangrijker, vanaf dan komt natuurbeheer in de eerste plaats. Geen bemesting meer, geen overbegrazing of risico dat het grasland opeens een akker wordt.

 

Door de (zeer) vochtige bodem liggen er ecologisch veel kansen mits een aangepast beheer. De 2.1 ha kunnen opnieuw evolueren naar een bloemrijk hooiland (pinksterbloem, echte koekoeksbloem, dotterbloem, …) met de hele diversiteit aan vlinders, libellen, bijen  en andere insecten. Amfibieën en typische vogels van de meersen zullen hier hun plaats terugnemen.

 

Op middellange termijn moet een ecologisch zeer waardevol natuurgebied zich kunnen ontwikkelen, dat een voorbeeld kan zijn voor de regio, een soort erfgoedlandschap.

 

We kunnen dan samen genieten van nieuwe kleuren en echte natuur. Ja, een beetje zoals het vroeger was. Maar met zorg voor biodiversiteit en meer mogelijkheden voor wandelaars en fietsers.

Voor deze aankoop is uw steun echter van groot belang. Als we de subsidies die we krijgen van de Vlaamse overheid en van de Stad Menen in min brengen van de aankoopprijs, kost deze aankoop in Lauwe ons nog een stevig bedrag

(± 51 000 €).

Daarom vragen wij ook jullie steun en dit kan: en wel door een gift te doen op: rek. nr. BE56 2930 2120 7588 op naam

van Natuurpunt Beheer vzw – Coxiestraat, 11- 2800 Mechelen met vermelding: gift 5585 Leiekant Lauwe

 

Giften vanaf 40 € zijn fiscaal aftrekbaar. Uw steun helpt ons om meer natuur te beschermen.