Purgatoire - Rekkem

Purgatoire - Rekkem

Begin mei 2011 startte door de overheid in de Castertstraat in Rekkem de aanleg van een bufferbekken langs de Purgatoirebeek. Dit is was een ingreep in het kader van de waterbeheersingswerken die in Lauwe en Rekkem aan de gang waren. Het bekken moet helpen voorkomen dat delen van Rekkem bij hevige regenval onder water komen te staan. Het bekken heeft een totale buffercapaciteit van ongeveer 3.200m³ en bevindt zich langs de Purgatoirebeek tussen de Castertstraat en Wijk Ten Bulcke.

 

De werken:

  • het uitgraven van een bufferbekken met taluds
  • het herprofileren van de Purgatoirebeek
  • het verstevigen van de taluds
  • bouw van betonnen ‘duikers’ , in het vakjargon 'kunstwerken' genoemd.

 

 

Samen met VELT beheren wij het gebied naast het bekken.

VELT legde een hoogstamboomgaard aan - Natuurpunt Wevelgem-Menen doet aan maaibeheer en onderhoudt de houtkant aangelegd bij de Geboortebosaanplanting van 2016 in samenwerking met de Gezinsbond van Menen, Lauwe en Rekkem.

Natuurpunt Wevelgem - Menen @ All Rights Reserved